הסליק - קיר דרומי מפלס עליון

הסליק – קיר דרומי מפלס עליון